κερατιίδες ή κερατιίνες

κερατιίδες ή κερατιίνες
Οικογένεια ψαριών της τάξης των λοφιομόρφων. Απαντώνται σε μεγάλα βάθη, σε όλες τις θάλασσες. Το σώμα τους είναι νωτοκοιλιακά πεπιεσμένο, γυμνό και αρκετά μαλακό. Το στόμα τους είναι σχεδόν κατακόρυφο, τα δόντια τους πολύ δυνατά και τα μάτια τους μικρά· ορισμένοι αντιπρόσωποι των κ., μάλιστα, είναι τυφλοί. Το πρώτο ραχιαίο πτερύγιο έχει αναπτυχθεί αρκετά και αποκτά διάφορα σχήματα, όπως της τρίαινας, του ρόπαλου κ.ά, ενώ απουσιάζουν τα κοιλιακά πτερύγια. Χαρακτηριστικός εκπρόσωπος της οικογένειας είναι ο κερατίας, ο οποίος ζει σε βάθος 1.000-2.000 μ. Το γένος αυτό εμφανίζει τη μοναδική γνωστή περίπτωση παρασιτισμού των αρσενικών επάνω στα θηλυκά, που παρατηρείται στα σπονδυλόζωα. Τα αρσενικά άτομα είναι εκφυλισμένα, μήκους έως 8 εκ., και ανίκανα για ανεξάρτητη διαβίωση. Γι’ αυτό τον λόγο προσκολλώνται στο δέρμα του θηλυκού με το στόμα τους, όπου ζουν παρασιτικά. Το θηλυκό, αντίθετα, μπορεί να φτάσει σε μήκος το 1 μ.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”